Program VoZP

Program Rodina vojáka

V rámci tohoto programu můžete čerpat příspěvek u VoZP na zboží z kategorie ochrana zraku a sluchu až do výše 2000 Kč ročně (lze využít jednou za tři roky).

Příspěvek se uplatňuje po nákupu přímo u VoZPZda-li chcete mít jistotu, jestli se příspěvek vztahuje na vámi vybrané zboží, pro jistotu se dopředu informujte u své pojišťovny.

 

Kdo může z programu čerpat:

  • voják/vojákyně v činné službě
  • voják/vojákyně v aktivní záloze pojištěný/á u VoZP
  • jejich manželka/manžel pojištění u VoZP
  • jejich partnerka/partner ve společné domácnosti pojištění u VoZP
  • jejich děti do 18 let pojištěné u VoZP (příspěvek na střelecké pomůcky pro děti od 8 let)

Podmínky čerpání příspěvků z programu Rodina vojáka:

  • Pro program Rodina vojáka platí obdobně všeobecné podmínky programů prevence VoZP, to znamená, že žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data uvedeného na dokladu o úhradě a příspěvky z programu Rodina vojáka se započítávají do limitu tří příspěvků na jednoho pojištěnce ročně.
  • Rodinný vztah k vojákovi z povolání nebo vojákovi v aktivní záloze (pojištěnci VoZP) dokládají partneři a zákonní zástupci dětí ve společné domácnosti čestným prohlášením, které je součástí žádosti o příspěvek. U žádostí podávaných on-line přes Klientský portál nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik se rodinný vztah ověřuje zadáním posledních deseti číslic z čísla průkazu pojištěnce (EHIC) vojáka či příslušníka aktivní zálohy.
  • V případě, že o příspěvek žádá voják v aktivní záloze, musí být pojištěncem VoZP.
  • V případě, že o příspěvek žádá manželka/manžel nebo partnerka/partner ve společné domácnosti, musí být pojištěn/a u VoZP, a pokud to je manžel(ka)/partner(ka) vojáka/vojákyně v aktivní záloze, pak musí být u VoZP pojištěn i tento člen/tato členka aktivní zálohy.
  • V případě, že o příspěvek žádá zákonný zástupce za dítě vojáka/vojákyně z povolání nebo v aktivní záloze, musí být dítě pojištěncem VoZP (a u dítěte vojáka/vojákyně v aktivní záloze musí být pojištěncem VoZP také on/ona).